Verpleging

Verpleging en verzorging thuis

Onder wijkverpleging vallen verpleegkundige handelingen die thuis plaatsvinden. Het kan bijvoorbeeld gaan om verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging, het klaarzetten van medicijnen en deze toedienen, stomazorg en katheteriseren. Ook verzorging kan onder de verpleging in de wijk vallen.

Verzorging is Assistentie bij de Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) zoals het aan- en uitkleden, het wassen en douchen en de verzorging van de huid.

Niet alleen verpleegkundige handelingen en ADL (verpleging en verzorging), maar ook het coördineren, signaleren, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij verzorging van uzelf) en preventieve zorg om aandoeningen, beperkingen of verslechtering van de gezondheid te voorkomen, behoren tot het takenpakket van de verpleegkundige. Als het nodig is maakt Crystal Care afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen.

Contact

Neem vandaag nog contact met CHESS CARE op om een vrijblijvend consult voor u of uw naaste te regelen. Vul het onderstaande formulier in. Ons bekwame en deskundige team staat klaar om al uw vragen te beantwoorden en zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.