Begeleiding

image-3

Begeleiding naar zelfredzaamheid

‘De regie van uw leven in eigen hand hebben.’ Wij vinden het belangrijk dat u zelf kunt kiezen.

CHESS CARE zet zich in om de zelfredzaamheid van de zorgvrager te herstellen, vergroten en in sommige gevallen in stand houden van de huidige leefsituatie. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de zorgvrager zelf de regie op zich neemt en richting geeft aan zijn of haar leven.

Wanneer u tegen problemen aanloopt kunt u onze medewerker(s) vragen samen met u een oplossing te vinden.

Ondersteunende begeleiding:

  • Het bepalen van een dagindeling aan de hand van gesprekken
  • Het onderhouden van sociale vaardigheden en contacten
  • Hulp bij persoonlijke verzorging

Activerende begeleiding

Om problemen te voorkomen of te herstellen kunt u bij ons terecht voor begeleiding. Het doel hiervan is gedragsverandering. Gedrags- of psychiatrische problemen kunnen zorgen voor mentale druk of het gevoel te geven grip te verliezen op het leven. U wordt individueel begeleid bij het omgaan met lichamelijke of psychische problemen, zoals:

  • Voeren van huishoudelijke en andere dagelijkse taken
  • Persoonlijke verzorging
  • Hulp bij het onderhouden van sociale vaardigheden en contacten
Neem contact op