Persoonlijke verzorging

image-2

Elke dag weer

Bij persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen of overnemen van verzorging bij mensen met een aandoening of beperking. Het uitgangspunt van CHESS CARE is dat de persoonlijke verzorging gericht is op het ondersteunen en begeleiden van de cliënt. Dit kan ook inhouden dat de cliënt wordt gestimuleerd om deze activiteiten zelf te doen en aan te leren. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij wassen, aankleden, bed opmaken, toiletbezoek, eten en drinken.

Neem contact op