Uitsluiting

Uitsluitingscriteria

CHESS CARE kiest er bewust voor om geen zorg te verlenen/te bieden aan cliënten:

  • met psychiatrische problematiek;
  • met verslavingsproblematiek;
  • met agressieproblematiek;
  • suïcidaal zijn;
  • met claimend gedrag.

Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd.

Ontzorgen

Letterlijk betekent ontzorgen iemands zorgen wegnemen. Meestal door hard te werken en zo de klant tevreden houden.

Bij CHESS Care betekent ontzorgen "waarnemen, luisteren en samen met u een plan opstellen om de last van uw schouders te halen". Aandacht en oog voor detail en vooral voor de mens is wat CHESS Care uniek maakt ten opzichte van andere aanbieders.