Visie en Missie

Visie & Missie

verpleeghuis

De missie van CHESS CARE

CHESS CARE wil op een zo natuurlijke mogelijke manier hoogwaardig kwalitatieve zorg verlenen. Hierbij staat de zorgvrager centraal en gaan wij met veel respect en discretie met de zorgvrager om. Door deze opzet kan de zorgvrager de regie over zijn/haar leven zo lang mogelijk blijven behouden. Ook nemen wij de zorgproblemen zoveel mogelijk uit handen van de zorgvrager, zodat de zorgvrager bezig kan zijn met de normale dagelijkse bezigheden. Bij eventuele drastische veranderingen of aanpassingen in het leven van de zorgvrager gaan wij zorgvuldig en accuraat in overleg met huisartsen, wijkverpleegkundigen, instanties en specialisten middels MDO om deze eventuele veranderingen of aanpassingen door te voeren. CHESS CARE ontzorgt de zorgvrager volledig met grote discretie en respect, vanaf het begin van de zorgaanvraag tot aan het einde hiervan!

Ontzorgen

Letterlijk betekent ontzorgen iemands zorgen wegnemen. Meestal door hard te werken.

Bij CHESS CARE betekent ontzorgen waarnemen, luisteren en samen met u een plan opstellen om de last van uw schouders te halen. Oog voor detail en aandacht voor vooral de mens is wat CHESS CARE uniek maakt.