Disclaimer

Disclaimer

zorgaanvraag

Algemeen

Hoewel CHESS CARE de inhoud van deze website met grote zorg samenstelt, kan het voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. CHESS CARE kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie.

Websites van derden

Op de website van CHESS CARE staan links die verwijzen naar websites die niet onder het domein van CHESS CARE vallen. Op de inhoud van deze pagina’s heeft CHESS CARE geen invloed. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

CHESS CARE behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen. CHESS CARE besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content. De website wordt dan ook door CHESS CARE regelmatig, in ieder geval jaarlijks, gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie.

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de informatie op enig moment, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten, moet worden herzien. De publicatiedatum geeft aan wanneer de informatie voor het laatst is herzien.

Ontzorgen

Letterlijk betekent ontzorgen iemands zorgen wegnemen. Meestal door hard te werken.

Bij CHESS CARE betekent ontzorgen waarnemen, luisteren en samen met u een plan opstellen om de last van uw schouders te halen. Oog voor detail en aandacht voor vooral de mens is wat CHESS CARE uniek maakt.